1.
Ab Rahman A. KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR. JS [Internet]. 2019 Aug. 30 [cited 2024 Jul. 13];13(1):37-63. Available from: http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22847