Ab Rahman, Asmak. “KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR”. Jurnal Syariah 13, no. 1 (August 30, 2019): 37–63. Accessed July 13, 2024. http://ajba.um.edu.my/index.php/JS/article/view/22847.