[1]
A. Ab Rahman, “KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR”, JS, vol. 13, no. 1, pp. 37–63, Aug. 2019.