(1)
Ab Rahman, A. KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR. JS 2019, 13, 37-63.