[1]
Ab Rahman, A. 2019. KAEDAH TAKSIRAN ZAKAT PADI DAN KESANNYA TERHADAP PETANI: KAJIAN DI SELANGOR. Jurnal Syariah. 13, 1 (Aug. 2019), 37–63.